Meditácia

Techniky pre vnútorný pokoj a koncentráciu

Hlboká koncentrácia

Ako dlho dokážete s plnou pozornosťou a bez prerušenia vykonávať jednu činnosť? Kedže väčšina ľudí strávi deň, týždeň, či celý život v multitaskingu, ich myseľ prirodzene nemá návyk spočívať v prítomnosti.

Joga, nás tejto schopnosti opätovne učí. Aj cez jogové ásany ale najmä s pomocou jemnejších techník meditácie a práci so zmyslami.   

Pokojná a poslušná myseľ

Ľudská myseľ je ako oheň. Dobrý sluha, ale zlý pán. Ako si z neustále blúdiacej mysle vytvoriť spojenca a nie nepriateľa, či sabotéra?

Joga pozná techniky aj na tento typ jemnejšej práce. Učí nás napríklad nestotožňovať sa s obsahom mysle, udržiavať pozornosť na jednom jave alebo otočiť zmysly z externého prostredia smerom dovnútra.

Tieto techniky už niekoľko rokov rozvíjam a rád ich pozdieľam s každým, kto prejaví záujem.

EEG Biofeedback

Na overenie účinnosti meditačných techník a dýchacích cvičení používam pri práci s klientmi zariadenie Muse.

Muse je čelenka merajúca aktivitu mozgu a používa sa ako pomôcka na nácvik koncentrácie, všímavosti a uvoľnenia.

Myseľ sa cez spätnú väzbu, tzv. biofeedback učí, ako sa zdržiavať v stave bdelej prítomnosti a pokoja.

Rezervácia bezplatnej online konzultácie

Zavoláme si s obrazom a poviete mi, čo potrebujete.
Ak zistíme, že to má zmysel stretneme sa naživo.
    Slide
    Joga prana vashya pránajáma
    Slide
    Slide